20.08.2021. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах Товариства 18.08.2021 (документ у форматі для швидкого перегляду)

19.08.2021. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (документ з цифровим підписом та печаткою)

19.08.2021. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (документ у форматі для швидкого перегляду)

19.08.2021. Відомості про зміну посадових осіб Товариства (документ з цифровим підписом та печаткою)

19.08.2021. Відомості про зміну посадових осіб Товариства (документ у форматі для швидкого перегляду)

13.08.2021. Інформація щодо голосуючих акцій Товариства станом на 12.08.2021 р. (документ у форматі для швидкого перегляду)

30.07.2021. Пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства для розгляду на Загальних зборах акціонерів. (документ у форматі для швидкого перегляду)

16.07.2021. Повідомлення про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ОРЛАН". (документ з цифровим підписом та печаткою)

16.07.2021. Повідомлення про проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства "ОРЛАН".(документ у форматі для швидкого перегляду)

07.04.2021. Фінансова звітність ПРАТ "Орлан" за 2020 рік з аудиторським висновком. (сканована версія)

07.04.2021. Звіт про управління (звіт про корпоративне управління) 2020 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

07.04.2021. Звіт про управління (звіт про корпоративне управління) 2020 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

07.04.2021. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

07.04.2021. Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

06.04.2021. Зміна складу Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (документ з цифровим підписом та печаткою)

06.04.2021. Зміна складу Наглядової ради ПРАТ "ОРЛАН" (документ у форматі для швидкого перегляду)

06.04.2021. Зміна складу Правління ПРАТ "ОРЛАН" (документ з цифровим підписом та печаткою)

06.04.2021. Зміна складу Правління ПРАТ "ОРЛАН" (документ у форматі для швидкого перегляду)

21.04.2020. Фінансова звітність ПРАТ "Орлан" за 2019 рік з аудиторським висновком. (сканована версія)

21.04.2020. Звіт про управління (звіт керівництва) 2019 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

21.04.2020. Звіт про управління (звіт керівництва) 2019 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

21.04.2020. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

21.04.2020. Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

06.03.2020. ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" 05.03.2020 року.(документ з цифровим підписом та печаткою)

03.03.2020. ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів акціонерів та кількість голосуючих акцій.(документ у форматі для швидкого перегляду)

14.02.2020. ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.(документ з цифровим підписом та печаткою)

14.02.2020. ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.(документ у форматі для швидкого перегляду)

28.08.2019. Звіт про платежі на користь держави за 2018 рік.(документ у форматі для швидкого перегляду)

26.07.2019. Зміна складу правління товариства.(документ з цифровим підписом та печаткою)

26.07.2019. Зміна складу правління товариства.(документ у форматі для швидкого перегляду)

02.07.2019. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "ОРЛАН" 26.06.2019р.(документ у форматі для швидкого перегляду)

01.07.2019. Статут ПРАТ "Орлан".(документ у форматі для швидкого перегляду) Документ також можна переглянути на сайті Міністерства юстиції України - за кодом 352115798068)

01.07.2019. Положення про загальні збори ПРАТ "Орлан".(документ у форматі для швидкого перегляду)

01.07.2019. Кодекс корпоративного управління ПРАТ "ОРЛАН"(документ у форматі для швидкого перегляду)

27.06.2019. Відомості про зміну посадових осіб Товариства(документ з цифровим підписом та печаткою)

27.06.2019. Відомості про зміну посадових осіб Товариства(документ у форматі для швидкого перегляду)

21.06.2019. Інформація щодо голосуючих акцій Товариства станом на 20.06.2019 р.(документ у форматі для швидкого перегляду)

04.06.2019. Пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства для розгляду на Загальних зборах акціонерів.(документ у форматі для швидкого перегляду)

23.05.2019. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. (документ з цифровим підписом та печаткою)

23.05.2019. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. (документ у форматі для швидкого перегляду)

25.04.2019. Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

25.04.2019. Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

25.04.2019. Звіт про управління (звіт керівництва) 2018 рік. (документ з цифровим підписом та печаткою)

25.04.2019. Звіт про управління (звіт керівництва) 2018 рік. (документ у форматі для швидкого перегляду)

15.02.2019. ПОВІДОМЛЕННЯ щодо зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

23.01.2019. ПОВІДОМЛЕННЯ щодо зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

16.04.2018. ПОВІДОМЛЕННЯ щодо зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

06.04.2018. Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2017 рік.

09.11.2017. ПОВІДОМЛЕННЯ про особливу інформацію про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.(Читати докладніше)

11.10.2017. ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну відомостей про власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. (Читати докладніше)

06.09.2017. ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну найменування та організаційно-правової форми Публічного акціонерного товариства "Орлан" на Приватне акціонерне товариство "Орлан". (Читати докладніше)

01.09.2017. ПОВІДОМЛЕННЯ щодо звільнення та призначення членів Наглядової ради товариства, обрання Голови наглядової ради ПАТ "ОРЛАН", припинення повноважень членів Ревізійної комісії та скасування в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія". (Читати докладніше)

30.08.2017. ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРЛАН" 29.08.2017 року. (Читати докладніше)

28.07.2017. ПАТ "ОРЛАН" повідомляє, що 29 серпня 2017 р., об 11.00 годині, за адресою: Україна, м.Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

27.04.2017. Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2016 рік.

22.08.2016. Відомості про зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

18.04.2016. Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. (Читати докладніше)

29.03.2016. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ОРЛАН", що відбулися 16.03.2016 року. (Читати докладніше)

21.03.2016. Щодо звільнення та призначення членів Ревізійної комісії ПАТ "ОРЛАН". (Читати докладніше)

10.02.2016. ПАТ "ОРЛАН" повідомляє, що 16 березня 2016р, об 9.30 годині, за адресою: Україна, м.Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2015 рік.

10.06.2015.Щодо зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

27.04.2015. Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік. (Читати докладніше)

27.03.2015. Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ОРЛАН" за 2015 рік. (Читати докладніше)

27.03.2015. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "ОРЛАН", що відбулися 25.03.2015 року. (Читати докладніше)

26.03.2015. Щодо звільнення та призначення членів Наглядової ради товариства та обрання Голови наглядової ради ПАТ "ОРЛАН". (Читати докладніше)

23.02.2015. ПАО "ОРЛАН" повідомляє, що 25 березня 2015р, об 9.30 годині, за адресою: Україна, м.Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2014 рік.

25.11.2014.Щодо зміни складу посадових осіб емітента. (Читати докладніше)

30.04.2014. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік. (Читати докладніше)

25.04.2014. Щодо звільнення та призначення членів Правління і обрання Голови Правління ПАТ "Орлан" (Читати докладніше)

26.03.2014. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Орлан", що відбулися 19.03.2014 року. (Читати докладніше)

26.03.2014. Протокол річних загальних зборів акціонерів за 2013 рік. (Читати докладніше)

19.02.2014. ПАО "ОРЛАН" повідомляє, що 19 березня 2014р, об 10.00 годині, за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2013 рік.

20.05.2013. Щодо звільнення та призначення Голови правління ПАТ "Орлан". (Читати докладніше)

29.04.2013. Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік. (Читати докладніше)

29.03.2013. Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Орлан", що відбулися 20.03.2013 року. (Читати докладніше)

29.03.2013. Протокол річних загальних зборів акціонерів за 2012 рік. (Читати докладніше)

22.03.2013. Щодо звільнення та призначення членів Ревізійної комісії (Читати докладніше) і обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "Орлан". (Читати докладніше)

19.02.2013. ПАО "ОРЛАН" повідомляє Вам, що 20 березня 2013 року об 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

Архів публікацій за 2012-2011 рік.

20.11.2012. "Щодо обрання Голови Наглядової ради акціонерного товариства". (Читати докладніше)

12.06.2012. Протокол загальних зборів акціонерів ПАО "ОРЛАН". (Читати докладніше)

08.05.2012. ПАО "ОРЛАН" повідомляє Вас, що 30 травня 2012 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)

08.08.2011. ПАО "ОРЛАН" повідомляє Вас, що 31 серпня 2011 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. М. Донця, 29, Актовий зал відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. (Читати докладніше)